Tầm nhìn

DIC Đà Nẵng mong muốn giữ vị trí là công ty hàng đầu tại Đà Nẵng, khu vực miền trung và trên toàn quốc trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và các sản phẩm thân thiện môi trường.

Tấm Nhìn Công Ty Ngói Màu VIệt Nhật – DIC ĐÀ NẴNG

Tấm Nhìn Công Ty Ngói Màu VIệt Nhật – DIC ĐÀ NẴNG

Tầm nhìn: Công ty Cổ phần ĐT & TM DIC Đà Nẵng sẽ trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất Ngói màu và các vật liệu xây không nung tại thị trường trong nước và sẽ vươn ra các nước trong khu vực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Người tiêu dùng là trọng tâm.
  • Lấy mục tiêu chất lượng làm hàng đầu.
  • Tạo ra những sản phẩm hiệu quả và thân thiện với môi trường.
  • Phát triển thương hiệu vững mạnh.
  • Phát triển nguồn nhân lực mạnh, hiệu quả.
  • Tạo dựng môi trường làm việc tốt.