Sứ mệnh

Đà Nẵng DIC được tạo dựng, phát triển bền vững và tạo ra những thành quả của mình dựa trên sự kết tinh của những giá trị cơ bản: tri thức – công nghệ – thiên nhiên – con người.

Sứ Mệnh Công Ty Ngói Màu VIệt Nhật - DIC ĐÀ NẴNG

Sứ Mệnh Công Ty Ngói Màu VIệt Nhật – DIC ĐÀ NẴNG

Sứ mệnh: Mang lại những sản phẩm hữu ích cho người tiêu dùng, góp phần bảo bệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên hóa thạch đang dần cạn kiệt, chung tay xây dựng môi trường phát triển xanh và bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Người tiêu dùng là trọng tâm.
  • Lấy mục tiêu chất lượng làm hàng đầu.
  • Tạo ra những sản phẩm hiệu quả và thân thiện với môi trường.
  • Phát triển thương hiệu vững mạnh.
  • Phát triển nguồn nhân lực mạnh, hiệu quả.
  • Tạo dựng môi trường làm việc tốt.